KONSEKWENTNIE DLA GDAŃSKA 2010-2014
Filar I „GDAŃSK. TU ŻYJEMY!”
Deklaracja wyborcza Wykonano W trakcie Nie wykonano Komentarz
Przebudowa ulicy Łostowickiej
Prace budowlane zostały zakończone w listopadzie. Do początku grudnia trwały odbiory.


Czteropasmowa ul. Łostowicka jest już gotowa wraz z całą infrastrukturą dodatkową, w tym drogą rowerową, ekranami akustycznymi, zatokami autobusowych, infrastrukturą dla osób niepełnosprawnych, a także parkingiem przy Cmentarzu Łostowickim.

Dzięki tej, wartej prawie 60 milionów złotych inwestycji, dokończone zostało ekspresowe połączenie dwóch najważniejszych tras szybkiego ruchu w Gdańsku: ul. Słowackiego i al. Armii Krajowej.

Przebudowa ulicy Jabłoniowej
Tak jak planowaliśmy, zakończyliśmy przebudowę ul. Jabłoniowej na ważnym odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Kartuskiej z węzłem Trasy W-Z. Przebudowana droga została odebrana i oddana do użytku 30 czerwca 2011 r.


Już teraz myślimy też o rozbudowie skrzyżowania ul. Jabłoniowej z ul. Warszawską – trwa montaż finansowy i prace projektowe dla tego zadania. Dużo większy odcinek nowej drogi pod nazwą „Nowa Jabłoniowa” jest zaś jednym z priorytetów Strategicznego Programu Transportowego Dzielnicy Gdańsk Południe, który zostanie uruchomiony w oparciu o finansowanie z UE w następnym okresie programowania 2014 – 2020.


Wymiana 11 odcinków (21%) torowisk w Gdańsku

Zakończyliśmy już wymianę starych torów tramwajowych w ulicach: Rzeczpospolitej, Nowe Ogrody, Kartuskiej, Krasickiego, Rybołowców, Wolności, Strajku Dokerów oraz alejach: Wojska Polskiego i Grunwaldzkiej.


Stare tory były już w złym stanie technicznym i przeważnie nie nadawały się do obsługi nowoczesnych tramwajów. Ich wymiana wiązała się przeważnie z remontem przystanków oraz wymianą nawierzchni drogi.

Obecnie trwa jeszcze przebudowa torowisk w ul. Klinicznej, w Al. Hallera w ul. Pomorskiej i na pętli Jelitkowo. Ostatnia z nich zostanie zakończona być może już na wiosnę.

Po zakończeniu tych inwestycji wymienionych zostanie 65% (74 km) torów tramwajowych w Gdańsku. Dzięki czemu będą mogły służyć gdańszczanom przez kolejne dekady.


Dokończenie Trasy W-Z
Pierwsza czteropasmowa droga łącząca centrum Gdańska z obwodnicą jest już prawie gotowa.


Ostatni odcinek Trasy W-Z powinien miał być skończony w maju 2012 roku, jednak stanie się to prawdopodobnie kilka miesięcy przed terminem. Obecnie trwają roboty budowlane trasy zasadniczej, budowy obiektów inżynierskich (wiadukty i przepusty) i ul. Kartuskiej Południowej. Ulica Kartuska Północna jest już zrealizowana.

Po zakończeniu projektu łączna długość dróg w Gdańsku wzrośnie z 788 do 794 kilometrów.

Wymiana taboru tramwajowego na nowocześniejszy i niskopodłogowy
Trwa sukcesywna wymiana taboru tramwajowego. Przedostatni z 35 zamówionych tramwajów PESA Swing przyjechał do Gdańska w nocy z 25 na 26 listopada.


Nowoczesne tramwaje wyposażone są m.in. w system klimatyzacji, 9 kamer wewnętrznego monitoringu, przystosowane są do przewozu osób niepełnosprawnych. W PESACH zastosowano także system informacji pasażerskiej, który oprócz nazw przystanków wyświetla także mapki i zdjęcia okolic poszczególnych przystanków. Koszt jednego pojazdu to ok. 8 mln złotych.

Oddanie do użytku ul. Nowej Łódzkiej w 2012 roku
Budowa Nowej Łódzkiej idzie pełną parą i zostanie prawdopodobnie zakończona jeszcze w 2011 roku.


Wartą prawie 70 mln złotych inwestycję rozpoczęliśmy w listopadzie ubiegłego roku. Termin jej zakończenia wyznaczyliśmy na maj 2012 roku, jednak z powodu szybkiego tempa prac i dobrej współpracy z wykonawcą wyprzedzamy harmonogram o kilka miesięcy.

Budowa nowej linii tramwajowej na Ujeścisko
Budowa torowiska została już zakończona. Obecnie zaczynają się odbiory budowlane, więc tramwaje zaczną jeździć po nowej trasie prawdopodobnie w marcu.


Wraz z jej oddaniem do użytku długość torowisk w mieście zwiększy się o 6,2%.

Na pętli końcowej trasy powstają dwa parkingi zachęcające do przesiadania się na komunikację publiczną: tzw. park & ride (na 120-150 samochodów osobowych) oraz bike & ride (na ok. 250 rowerów).

Przebudowa do końca kadencji ulicy Słowackiego, od lotniska do centrum Wrzeszcza
Pierwszy odcinek ul. Słowackiego, tzw. "Lotniskowy" (od lotniska do ul. Budowlanych) został już zrealizowany.

Odcinek "Miejski" (od ul. Potokowej do al. Rzeczpospolitej - wraz z estakadą przy Galerii Bałtyckiej) jest obecnie w budowie. Prace idą zgodnie z harmonogramem. Umowa z wykonawcą przewiduje zakończenie inwestycji do końca października 2012 r.


Zachęcenie mieszkańców do przesiadania się na rowery poprzez budowę kolejnych 40 km dróg rowerowych oraz parkingów rowerowych przy przystankach SKM

Zrealizowaliśmy już w 5 dróg rowerowych (łącznie: 10,4 km) w ramach projektu „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej na lata 2007-2013”:
 • wzdłuż Al. Zwycięstwa od Al. Hallera do ul. 3 Maja – modernizacja (2,1 km);
 • wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego, od mostu pontonowego do ul. Przegalińskiej (5,1 km);
 • wzdłuż ul. Kołobrzeskiej i Dąbrowszczaków, od Al. Rzeczypospolitej do ul. Czarny Dwór (1,4 km);
 • wzdłuż ul. Opata Rybińskiego, od ul. Opackiej do Al. Grunwaldzkiej (0,9 km).
 • wzdłuż ul. Nowe Ogrody i ul. Kartuskiej, do ul. Łostowickiej (2,7 km).


Rozpoczęliśmy też budowę trzech kolejnych:

 • wzdłuż ul. Krasickiego i ul. Wyzwolenia, z łącznikiem do latarni morskiej (2,7 km);
 • wzdłuż ul. Wosia Budzysza i ul. Stryjewskiego, od ul. Sucharskiego do ul. Nowotnej (1,8 km);
 • wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina (2,0 km).


Dodatkowo drogi rowerowe o łącznej długości 21,8 km powstają w ramach projektów:

 • Przebudowa ul. Łostowickiej w Gdańsku (1,3 km)
 • Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku (2,5 km)
 • Trasa Słowackiego (11,1 km)
 • Trasa Sucharskiego” (2,7 km)
 • Budowa Trasy W-Z (3,1 km)
 • Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej IIIA (odcinek od pętli Chełm do ul. Nowej Łódzkiej” (1,1 km)


Parkingi Rowerowe przy przystankach SKM zaczną powstawać w przyszłym roku. Obecnie trwają prace projektowe.

Wprowadzenie wspólnie z Gdynią i Sopotem inteligentnego system sterowania ruchem Tristar
Liderem projektu jest Gdynia. Niestety projekt jest opóźniony o pół roku. Opóźnienie wynika z późniejszego podpisania umowy o dofinansowanie.


Projekt uzyskał zgodę 18 marca 2011 r. na finansowanie – podpisano umowę 25 maja 2011 r.

W obiekcie na ul. Wyspiańskiego powstanie Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem dla TRISTAR. 30 sierpnia 2011 r. przekazano plac budowy wykonawcy.

Budowa linii tramwajowej z Siedlec na Piecki-Migowo
Prace nad tą inwestycją prowadzimy dwutorowo.


Z jednej strony staramy się o maksymalny poziom dofinansowania. Dotychczas już udało się nam wpisać ten projekt na listę rezerwową Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych) z dofinansowaniem na poziomie 59% kosztów kwalifikowalnych.

Z drugiej strony przygotowujemy inwestycję od strony formalnej. W tym roku zleciliśmy i odebraliśmy koncepcję techniczną. Teraz musimy przygotować pełną dokumentację techniczną i aplikacyjną.

Poza tym, 120 metrów nowej trasy udało nam się stworzyć już w tym roku. Powstały one na skrzyżowaniu ul. Łostowicka – Kartuska – Nowolipie w ramach przebudowy ul. Łostowickiej.


Budowa Węzła Integracyjnego Śródmieście z przystankami Szybkiej Kolei Miejskiej, tramwajów i autobusów w sercu miasta
W tym roku trwały prace planistyczne oraz montaż finansowy.


Projekt jest niezwykle skomplikowany i ściśle powiązany z przebudową Targu Siennego i Rakowego.


Rewaloryzacja Parku Oruńskiego

Projekt jest w fazie przygotowań. W ubiegłym roku została opracowana wielobranżowa dokumentacja projektowa – projekt budowlano-wykonawczy rewaloryzacji parku. Dokument ten zakłada realizację rewaloryzacji Parku Oruńskiego w kilku etapach.


I etap inwestycji zostanie rozpoczęty w przyszłym roku poprzez przewidzianą w dokumentacji projektowej rekultywację i zagospodarowanie części parku, która od wielu lat stanowi nieużytek z pozostałościami po dawnym gospodarstwie ogrodniczym.


Budowa dziesięciu nowych przystanków tramwaju wodnego oraz trzech przystani żeglarskich

5 przystanków tramwaju wodnego powstało w ciągu ostatnich miesięcy: na Westerplatte, przy ul. Wiosny Ludów, na Targu Rybnym, przy Zielonym Moście, przy Narodowym Centrum Żeglarstwa.


Pozostałem przystanki oraz przystanie żeglarskie (przy ulicach: Żabi Kruk, Sienna Grobla II oraz Tamka) są obecnie w budowie. Wszystkie powinny być gotowe w przyszłym roku.

Budowa nowej przystani przy ul. Nadwiślańskiej na Wyspie Sobieszewskiej oraz mostu zwodzonego nad śluzą w Przegalinie
Budowa otwieranego mostu nad kanałem śluzy w Przegalinie rozpoczęła się w kwietniu br. i idzie zgodnie z planem. Roboty budowlane mogą potrwać do połowy przyszłego roku.


Budowy przystani żeglarskiej przy ul. Nadwiślańskiej należy zaś do II etapu projektu „Pętla Żuławska-rozwój turystyki wodnej”, którego liderem jest Marszałek Województwa Pomorskiego, a Miasto Gdańsk jednym z głównych partnerów. Liczymy, że w przyszłym roku zapadnie decyzja o przyznaniu dofinansowania na to przedsięwzięcie.

Rewitalizacja Letnicy
W ramach projektu remontem kapitalnym objętych jest 29 budynków mieszkalnych i przylegających do nich przestrzeni półpublicznych. Do użytku oddanych zostało już (po przebudowie i modernizacji) 14 budynków zlokalizowanych na ul. Starowiejskiej i Sielskiej. Kolejne do użytku oddane zostaną w maju 2012 roku. Budynki wyposażane są w izolacje termiczne, i przeciwwilgociowe, stawiane są także nowe ścianki działowe, stare piece kaflowe zastępowane są dwufunkcyjnymi piecami gazowymi. Prace remontowe - na potrzeby bazy lokalowej dla realizacji działań społecznych w dzielnicy - trwają również w budynku przy ul. Uczniowskiej 22. W budynku dawnej szkoły powstanie „Dom Otwarty” - dzielnicowe centrum działań społecznych, która przejmie rolę centrum społeczno - kulturalnego i aktywizującego dzielnicę.


Jednocześnie trwają prace związane z budową sieci gazowej oraz kanalizacji deszczowej oraz modernizacją i przebudową układu drogowego Letnicy (o łącznej powierzchni 25 700 m2).

Przebudowana i modernizowana jest większość ulic, w tym: Starowiejska, Antoniego Michny, Sucha, Sielska, Niecała i fragmenty ulic Stalowej i fragmenty Szklana Huta.

Nowa będzie nawierzchnia ulic i chodników, uroku Letnicy doda też mała architektura. Prace związane z rewitalizacją techniczną Letnicy zakończone zostaną w czerwcu 2012 roku.

Działania społeczne skupiaj się wokół takich grup jak Klub Malucha czy Klub Aktywnych Kobiet (twórczyń wiechy stadionu). Pakiet tych działań jeszcze się poszerzy.

Rewitalizacja Nowego Portu
Projekt rewitalizacji Nowego Portu skupia się wokół remontu budynku dawnej Łaźni, zlokalizowanego przy ul. Strajku Dokerów 5, który w tym roku był adaptowany, rewaloryzowany i przebudowany na potrzeby Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia". Będzie on następnie funkcjonował jako Centrum Aktywizacji Kulturalnej i stanie się przestrzenią do realizacji wpisanych w projekt działań artystycznych, kulturalnych i społecznych na rzecz społeczności lokalnej. Cel ten powinien zostać osiągnięty do końca przyszłego roku.


W ramach projektu przebudowany i zmodernizowany zostanie główny plac dzielnicy - Plac Ks. Jana Gustkowicza. Obecnie dla tego terenu sporządzany jest - w celu umożliwienia realizacji tej inwestycji - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Według harmonogramu prace budowlane powinny rozpocząć się w 2013 r.

W ramach działań społecznych od stycznia do czerwca tego roku Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki (partner miasta w projekcie) realizowało projekt „Port Sztuki - równe szanse w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży”. Od marca tego roku zadania wpisane w projekt rewitalizacyjny realizuje drugi partner miasta w projekcie - Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, tj.: zajęcia rekreacyjno - sportowe oraz edukacyjne dla dzieci i młodzieży; kurs fotograficzno-komputerowy, zajęcia kulturalno-filmowe; zajęcia dla pań (wizaż, fitness) i zajęcia integracyjne. Zadania te partner miasta realizował będzie do 2015 roku.

Rewitalizacja Dolnego Miasta
Nie przystąpiono do przetargów na wybór wykonawców z powodu braku środków finansowych. Projekt inwestycyjny miejski jest na razie zawieszony. Udało nam się jednak uzyskać dodatkowe unijne wsparcie w wysokości 6 mln zł (aneks do umowy podpisany 10 listopada 2011r.), które może przyspieszyć realizację najbardziej kosztownej części projektu, a więc prac inwestycyjno-budowlanych, które znacząco wpłyną na wizerunek dzielnicy.


Obecnie wspólnoty mieszkaniowe (partnerzy miasta w projekcie) opracowują projekty dla swoich części projektu. Do chwili obecnej opracowano 5 projektów budowlanych, włącznie z wystąpieniami o pozwolenie na budowę (9 kolejnych jest w opracowaniu).

Prowadzone są działania o charakterze społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczności lokalnej w Dolnym Mieście. Realizowane są przez partnerów miasta w rewitalizacyjnym projekcie oraz podmioty zrzeszone w Partnerstwie Społecznym „Dolne Miasto Otwarte: na historię - na siebie - na innych”. Projekty te skierowane są do wszystkich grup wiekowych. Prowadzone są działania profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży - działa już m.in. Świetlica Ucznia, Młodzieżowa Drużyna Smoczych Łodzi, realizowany jest projekt Dotyk Sztuki, Opowiadacze Historii Dorośli korzystać mogą z programów profilaktycznych, poradniczych i wspierających w powstałej Poradni Rodzin. W przyszłym roku oferta działań społecznych - w ramach projektu - zostanie poszerzona.

Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza
Zgodnie z harmonogramem projektu prace inwestycyjne rozpoczną się w IV kwartale 2012 roku.
Rewitalizacja Kuźni na Oruni
Adaptacja starej kuźni przy ul. Gościnnej odbywa się w ramach zamówienia „zaprojektuj i wybuduj”. Prace rozpoczęły się w tym roku i powinny zakończyć się do połowy 2012 r.


Równocześnie przygotowywany jest program rewitalizacji społecznej, który będzie tam realizowany.


Przygotowanie projektów rewitalizacji kolejnych części Gdańska

Rozpoczęte już prace rewitalizacyjne na Oruni wokół zabytkowej kuźni powinny stać się podstawą szerszych działań społecznych. Na terenie Starego Przedmieścia zorganizowaliśmy i rozstrzygnęliśmy konkurs studialny na koncepcję zagospodarowania Placu Wałowego. W tym miesiącu włączyliśmy się także w prace powołanej oddolnie Koalicji na rzecz Rewitalizacji Biskupiej Górki. W kolejnych lata projekty te powinny być rozwijane.
Zmniejszenie czasu dojazdu Straży Pożarnej do miejsca wypadku do 7 minut
Dojazd do miejsca wypadku w ciągu 7 minut od chwili zaalarmowania to wewnętrzna dyrektywa Straży Pożarnej. Jako władze miasta, ze swojej strony, staramy się pomóc strażakom na dwa sposoby.


Po pierwsze, poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej. Takie inwestycje jak budowa ul. Armii Krajowej, ul. Słowackiego, Trasy Sucharskiego czy budowa ul. Nowej Łódzkiej mogą zmniejszyć czas dojazdu służb pożarnych nawet o połowę.

Ponadto, staramy się wspierać budowa nowych Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w dzielnicach rozbudowujących się, przekazując na ten cel działki należące do miasta. Całościowa realizacja takich przedsięwzięć uzależniona jest jednak od możliwości finansowych Straży Pożarnej.

Rozbudowa sieci monitoringu
W miejskim systemie monitoringu wizyjnego pracuje obecnie 140 kamer obrotowych oraz 32 kamery stacjonarne.


W 2011 roku oddaliśmy do eksploatacji 8 nowych kamer obrotowych. W fazie realizacji jest projekt, który powiększy system monitoringu o kolejne 11 kamer obrotowych oraz 12 stacjonarnych, a także przekaże obraz z 5 kamer na terenie stadionu PGE Arena w Letnicy.

Ilość instalowanych kamer obrotowych co roku systematycznie wzrasta, na co duży wpływ ma budowa kanalizacji teletechnicznych w ramach inwestycji infrastrukturalnych realizowanych przez miasto (głównie modernizacji i budowy dróg i torowisk tramwajowych). Dzięki gotowej infrastrukturze spada koszt instalacji każdej kolejnej kamery.

Kompleksowy remont Kanału Raduni
Koszt remontu XIV-wiecznego Kanału Raduni to ponad 150 mln złotych. W tym roku udało nam się pozyskać 100% tej kwoty!


W lipca tego roku podpisaliśmy umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przekazał nam 85% potrzebnej kwoty. Pozostałe 15% pozyskaliśmy ze środków Skarbu Państwa.

W efekcie jest to pierwszy w historii naszego miasta projekt, którego finansowanie pochodzi w 100 procentach spoza budżetu miasta.

W sierpniu podpisaliśmy umowę z wykonawcą, który na wykonanie remontu całego 7-kilometrowego odcinka Kanału ma ponad 2 lata. Obecnie trwają prace budowlano-montażowe.

Budowa nowych zbiorników retencyjnych
W ciągu tego roku wybudowaliśmy zbiorniki retencyjne Budowlanych II oraz Madalińskiego, wykonaliśmy kanalizację deszczową ul. Homera i Galaktycznej oraz zrealizowaliśmy olbrzymi projekt odwodnienia terenu w Letnicy.


Kolejnym zadaniem będzie kompleksowa przebudowa zbiornika Srebrzysko, która chcielibyśmy rozpocząć w przyszłym roku.

Zapewnienie powszechnego dostępu do kanalizacji I wodociągów
W tym roku zakończyliśmy I etap Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego. Jego realizacja umożliwiła podłączenie się do kanalizacji sanitarnej około 6 tys. mieszkańcom Gdańska.


Dziś w Gdańsku dostęp do kanalizacji ma 98,8 procent gospodarstw domowych, a do wodociągów 99,5 procent. W dalszym ciągu dostępu do sieci nie mają gospodarstwa na terenach najbardziej oddalonych od centrum.

Zapewnienie dostępu do wodociągów i kanalizacji kolejnym kilku tysiącom mieszkańców będzie nas kosztować ponad 200 milionów złotych, jednak nie wahamy się sprostać temu wyzwaniu, jest to bowiem obowiązek miasta. Obecnie realizowane są dwa kontrakty budowlane na sieć wodociągową oraz kanalizacji sanitarnej. W ostatnim czasie ogłosiliśmy też przetargi na kolejnych pięć kontraktów. Prace budowlane mogą potrwać do końca 2014 roku.


Czyste kąpieliska Zatoki Gdańskiej

Dbałość o czyste kąpieliska wyraża się przede wszystkim w konsekwentnej modernizacji Oczyszczalni Gdańsk Wschód.


Dwie największe inwestycje realizowane w tym celu to budowa Instalacji do produkcji energii z biogazu na terenie oczyszczalnie (powinna zacząć działać w pierwszej połowie 2012 r.) oraz budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów (którą chcemy przekazać do eksploatacji pod koniec 2012 r .)


Budowa nowych boisk przyszkolnych

Przez ostatnich 12 miesięcy wybudowaliśmy 10 nowych boisk, bądź też kompleksów boisk przyszkolnych (często są to dwa boiska obok siebie: jedno do piłki nożnej, drugie wielofunkcyjne). Gros z nich to boiska ze sztucznym oświetleniem i szatnią. Po godzinach lekcyjnych mogą korzystać z nich okoliczni mieszkańcy. Na wszystkich pracują także animatorzy, których zadaniem jest dbanie o to, aby przebywająca na boisku młodzież spędzała czas jak najbardziej efektywnie.


Boiska budujemy w ramach trzech programów: Orlik 2012 (wspólnie z rządem i samorządem województwa, 7 boisk), Junior 2012 (wspólnie z przedsiębiorcami, 15 boisk), a także samodzielnie (tak wybudowaliśmy kolejne 15 boisk).

3 boiska są obecnie w budowie.

Budowa przyszkolnych hal sportowych
Ten rok poświeciliśmy głównie na analizę i poszukiwanie najlepszej formuły budowy takich hal. Pierwsza hala pneumatyczna powstaje przy VI Liceum Ogólnokształcącym przy ul Głębokiej. Powinna zostać zakończona jeszcze w tym miesiącu, a doświadczenia z jej budowy powinny zostać wykorzystane w kolejnych projektach.
Budowa 40 nowych placów zabaw
Nowe place zabaw chcemy budować wspólnie z organizacjami pozarządowymi, które będą zarówno nadzorowały ich budowę oraz dbały o nie, po oddaniu placów do eksploatacji.


W grudniu ubiegłego roku powstało 11 placów zabaw.

Do końca tego miesiąca powinno powstać kolejnych dziesięć.

Na wiosnę przyszłego roku ogłosimy konkurs na budowę następnych 10 placów zabaw.

Kontynuacja Gdańskiego Programu Edukacji Morskiej
W ramach Programu Edukacji Morskiej każdy uczeń gdańskiego gimnazjum poznaje miasto od strony morza - podczas rejsu jachtem po Motławie oraz Zatoce Gdańskiej. Poznaje również podstawy żeglarstwa oraz uczy się o związkach Gdańska z Morzem Bałtyckim.


W ubiegłym roku program objął 3,5 tysiąca dzieci.

W tym roku również, co daje nam już 7 tysięcy dzieci, które mieły możliwość zobaczyć nasze miasto „od zaplecza” – tj. od strony stoczni, nabrzeży produkcyjnych i często niedocenianej Twierdzy Wisłoujście.

W przyszłym roku z Programu skorzysta kolejnych 3,5 tysiąca gdańskich gimnazjalistów.

Zapewnienie miejsc w przedszkolach dla wszystkich gdańskich dzieci
We wrześniu 2011 uruchomiono przedszkole modułowe dla 100 dzieci (przy ul. Anny Jagiellonki w dzielnicy Gdańsk-Południe) trzy oddziały przedszkolne w placówce „Olimpijczyk", w której znajduje się przedszkole oraz szkoła podstawowa z kl. I-III.


Dwie kolejne lokalizacje, w których powstaną nowe przedszkola oczekują na konkurs.

Budowa szkoły podstawowej w Kokoszkach
Trwają prace projektowe.


W pierwszej połowie roku ogłosiliśmy przetarg na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej szkoły przy ul. Kalinowej. Dokumentacja jest teraz opiniowana przez wydziały Urzędu Miejskiego. Prace nad dokumentacją techniczną będą kontynuowane w przyszłym roku.

Kontynuacja programu stypendialnego dla uczniów i studentów
Co roku na stypendia dla uczniów gdańskich szkół wydajemy ponad milion złotych. W tym roku stypendia miejskie otrzymało ponad 500 najzdolniejszych uczniów i studentów. Dodatkowo dzięki wsparciu miasta 31 gdańszczan studiuje obecnie na najbardziej renomowanych uczelniach na świecie. Pozwala im na to jedyne w Polsce stypendium im. Gabriela Fahrenheita.


Na przyszły rok zarezerwowaliśmy kolejny milion złotych na ten cel.

Wprowadzenie Karty Dużej Rodziny – darmowy transport publiczny dla rodzin wielodzietnych
Karta Dużej Rodziny wydawana jest od lutego 2011 r. Dotychczas wydaliśmy 14.152 Kart.


Karta działa w ramach programu „Duża Gdańska Rodzina”, który skierowany jest do rodzin wielodzietnych. Karta przysługuje rodzinom mającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci. Może się o nią ubiegać również rodzina zastępcza i rodzinne domy dziecka, w których jest troje i więcej dzieci. Przyznawana jest niezależnie od dochodu rodziny.

Karta uprawnia do bezpłatnego korzystania z transportu publicznego zarówno dzieciom jak i rodzicom, a także do szeregu zniżek zaoferowanych przez firmy i instytucje publiczne.

Oprócz darmowej komunikacji Karta Dużej Rodziny uprawnia do:

- Bezpłatnego wstępu do ZOO

- 20% rabatu na bilety indywidualne w soboty i niedziele do Miejskiego Teatru „Miniatura"

- 15% rabatu na produkcję filmu rodzinnego i innych usług w Studiu Filmowym Mirator

- 30% rabatu na kursy językowe organizowane przez Szkołę Języków Europejskich Universus

- 500 zł rabatu na całoroczne kursy językowe organizowane przez szkołę British School

- 25% rabatu na wejście do Rodzinnego Centrum Zabaw

- Biletu dla całej rodziny w kwocie 20 zł do Muzeum Archeologicznego i Centrum Edukacji Archeologicznej „Błękitny Lew"

- Biletu dla całej rodziny w kwocie 2 zł na wystawę „Drogi do Wolności”

- 30% zniżki na przedstawienia w Państwowej Operze Bałtyckiej

Jesteśmy jedynym miastem w Polsce, które wprowadziło Kartę Dużej Rodziny na tak szeroką skalę.

Zainicjowanie programu profilaktyki chorób cywilizacyjnych w szkołach
Pionierski w skali kraju program profilaktyczny polegający na zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym ruszył we wrześniu tego roku.


W toku realizacji programu łączna liczba uczestników szacowana jest na 30 000 dzieci w wieku 6-14 lat. Spośród osób włączonych do programu około 15% zostanie zaangażowanych do dalszej interwencji podjętej na rzecz osób z czynnikami ryzyka chorób cywilizacyjnych oraz wstępnym rozpoznaniem nadwagi i otyłości.

Działania programu skupione są również na rodzicach oraz pracownikach placówek edukacyjnych.

Rodzice będą w zdecydowanej mierze odpowiedzialni za prowadzenie zachowań zdrowotnych w życiu dziecka i rodziny. Oni otrzymają informacje na temat stanu zdrowia dziecka, proponowanego dalszego postępowania oraz ewentualnego włączenia do programu interwencyjnego.

Element skierowany do środowiska szkolnego ma za zadanie wywołanie zmiany w nastawieniu nauczycieli do problemu nadwagi i otyłości a także dokonania zmian w jadłospisach stołówek, zmian w programach nauczania W-F, a także dokonania zmiany produktów sprzedawanych w sklepikach czy automatach na terenie szkół.

Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów do 2015 roku
W ubiegłym roku podpisaliśmy umowę przedwstępną o współpracy z wyłonioną w międzynarodowym konkursie firmą Polnord. Celem współpracy miało być zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w formie największego w historii III RP partnerstwa publiczno-prywatnego. Wierzyliśmy, że notowana na giełdzie firma, która przekonywała nas trakcie konkursu, że posiada środki na to, aby wejść z miastem we współpracę, będzie wiarygodnym partnerem.

Pogarszająca się sytuacja firmy Polnord sprawiła, że w przeddzień podpisania ostatecznej umowy wycofała się ona ze współpracy. Zgodnie z regulaminem konkursu prowadzimy więc rozmowy z kolejnym finalistą konkursu - gdyńską firmą Hossa. W momencie pisania tego komentarza trudno rozstrzygnąć jaki będzie efekt tych rozmów.

Niezależnie od prywatnych inwestorów, już na wiosnę przyszłego roku rozpoczniemy kompleksowy remont liczących 584 metry długości nabrzeży Motławy wokół cypla.

Poprawa estetyki miasta
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29.08.2011 r. w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków powołany został Referat ds. Estetyzacji Miasta. Następnie w wyniku przeprowadzonego konkursu w listopadzie wyłoniono nowego kierownika referatu. Liczymy na to, że za rok będzie można już ocenić pierwsze efekty działalności nowej komórki.
Kontynuacja iluminacji zabytków
W grudniu ubiegłego roku zainstalowaliśmy oświetlenie iluminacyjne Kościoła p.w. św. Jadwigi w Nowym Porcie. W tym roku oświetlony został natomiast Kościół p.w. św. Jakuba przy ul. Łagiewniki.

W rezultacie, efektownie oświetlonych jest już 71 zabytkowych obiektów w Gdańsku.

Rewaloryzacja ulic Głównego i Starego Miasta
Do tej pory przywróciliśmy brukowaną nawierzchnię na 14 ulicach Głównego i Starego Miasta.

W sierpniu tego roku rozpoczęliśmy dodatkowo przebudowę ul. Ołowianka oraz zagospodarowanie terenu przed Centralnym Muzeum Morskim. Projekt ten obejmuje m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni, zjazdów i miejsc postojowych z kostki kamiennej. Przebudowa zakończona zostanie przed kolejnym sezonem turystycznym.

W przyszłym roku planujemy również rozpocząć wymianę nawierzchni jezdni i położenie kostki granitowej w ulicach Zbytki i Bogusławskiego, które sąsiadować będą z Gdańskim Teatrem Szekspirowskiego

Kompleksowy remont Targu Rybnego
Prowadzone są formalności mające na celu uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania „Przebudowa Targu Rybnego i ulic przyległych w Gdańsku”.

Uruchomienie przejazdów autobusu elektrycznego po ulicach Głównego Miasta
Autobusy elektryczne, które mogłyby obsługiwać tę trasę są planowane do zakupu z programu europejskiego „Civitas II+”. Finalizujemy przygotowywania nad wspólną aplikacją do tego programu wraz z Miastem Antwerpią.
Budowa i pozyskanie kolejnego tysiąca nowych mieszkań komunalnych
W poprzedniej kadencji wybudowaliśmy i pozyskaliśmy 1500 nowych lokali komunalnych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy pozyskaliśmy kolejne 173 mieszkania.


153 lokale zbudowało Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w dzielnicy Gdańsk-Południe. Dodatkowo 20 mieszkań miasto nabyło w formie wymiany w ramach programu „Mieszkania za grunt”.

Wprowadzenie reformy gospodarki mieszkaniowej
Zgodnie z zapowiedzią wdrożona została reforma w systemie wynajmu lokali komunalnych. Jej celem było to, aby z mieszkań będących własnością miasta korzystały przede wszystkim osoby najbardziej potrzebujące.


Dlatego począwszy od 1 września br. wysokość opłat czynszowych zależna jest nie tylko od stanu technicznego i lokalizacji budynku, ale przede wszystkim od wysokości dochodów najemców.

Po wprowadzeniu reformy ponad 1600 rodzin o najniższych dochodach w Gdańsku zaczęło płacić czynsz mniejszy niż wcześniej. Osoby, których dochody były zbyt wysokie, by uzyskać ulgę preferencyjną, wpłacają zaś więcej pieniędzy do zasobu komunalnego. Szacujemy, że wzrost wpływów z tytułu reformy wyniesie ok. 20 milionów zł w skali roku. Pieniądze te przeznaczane zostaną na budowę, kupno lub remont mieszkań, do których wprowadzą się osoby czekające w kolejce po lokal komunalny.

Realizacja pilotażowego programu „Gdańszczanin na swoim”
W ubiegłym roku zaproponowaliśmy inicjację pilotażowego programu budowy mieszkań „Gdańszczanin na swoim” z myślą o tych osobach, których dochody są zbyt wysokie by ubiegać się o mieszkania socjalne, a zbyt niskie by otrzymać je w ramach TBS.


W związku z tym, że trwa proces legislacyjny dotyczący uchwalenia projektu ustawy o Społecznych Grupach Mieszkaniowych, który zawiera takie same rozwiązania jak w naszym pomyśle, zdecydowaliśmy się wstrzymać z jego uruchomieniem.

FILAR II "GDAŃSK SILNY METROPOLIĄ"
Deklaracja wyborcza Wykonano W trakcie Nie wykonano Komentarz

Wzmocnienie i większa integracja metropolii gdańskiej

W tym roku powołane zostało metropolitalne stowarzyszenie samorządów terytorialnych pod nazwą „Gdański Obszar Metropolitalny”, do którego należą obecnie 34 samorządy terytorialne.


Proces tworzenia stowarzyszenia trwał od marca do października. Zapoczątkowało go wysłanie projektu utworzenia stowarzyszenia do prezydentów Gdyni, Sopotu oraz przedstawicieli gmin i powiatów otaczających Trójmiasto. W ciągu następnych miesięcy odbyło się kilkanaście spotkań-debat z samorządowcami w powiatach gdańskim, nowodworskim, puckim, kartuskim i wejherowskim.

28 czerwca odbyła się debata podsumowująca tę dyskusję. Podczas spotkania z udziałem Marszałka Województwa Pomorskiego przyjęto deklarację utworzenia stowarzyszenia metropolitalnego GOM wraz z harmonogramem dalszych działań.

15 września w Sali Herbowej Nowego Ratusza w Gdańsku odbyło się Zebranie Założycielskie stowarzyszenia samorządowego "Gdański Obszar Metropolitalny". Członkami założycielami zostało 29 samorządów: 22 gminy oraz 7 powiatów.

Po rejestracji stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, 9 listopada odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu GOM, podczas którego przyjęto 5 gmin, które złożyły wniosek o akcesję do stowarzyszenia. Wśród najważniejszych spraw, którymi zajęli się członkowie Zarządu była kwestia dostępności komunikacyjnej metropolii gdańskiej, powołanie zespołu ds. metropolitalnego rynku pracy oraz budowa spójnej oferty inwestycyjnej.

Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków stowarzyszenia odbędzie się 7 grudnia 2011 w Gdańsku.

Budowa strategicznych tras komunikacyjnych tworzących tzw. ramę komunikacyjną Gdańska
Dzięki inwestycjom miejskim oraz rządowym już wkrótce Gdańsk zyska nowy drogowy układ komunikacyjny. W skład nowej ramy komunikacyjnej będą wchodzić: Obwodnica Zachodnia, Obwodnica Południowa, Trasa Sucharskiego oraz Nowa Słowackiego.


W tym roku udało nam się podpisać umowy z wykonawcami na wszystkie brakujące odcinki ramy, a tym samym przypieczętowaliśmy jej powstanie!

Obwodnica Południowa jest w budowie. Powinna zostać zakończona w drugiej połowie przyszłego roku, a tzw. „przejezdność” może uzyska już w maju 2012r.

Trasa Sucharskiego również powstaje zgodnie z planem. Odcinek od węzła "Ku Ujściu" do Terminalu Promowego Westerplatte został już zrealizowany. Dwa kolejne, od Obwodnicy Południowej do węzła Elbląska oraz od węzeł Wosia Budzysia II do węzła Ku Ujściu powinny być skończone do końca przyszłego roku.

Także do końca przyszłego roku powinna powstać tzw. "Droga Zielona", czyli odcinek ul. Nowej Słowackiego od al. Hallera do węzła Marynarki Polskiej. Zwieńczeniem ramy komunikacyjnej będzie tunel pod Martwą Wisłą, łączący węzeł Marynarki Polskiej z węzłem Ku Ujściu. Umowa na jego budowę podpisana została 14 października. Obecnie trwają przygotowania terenu budowy, na który przetransportowane zostanie kilkudziesięciometrowe wiertło. Finalizacja tunelu, a tym samym całej ramy komunikacyjnej, przewidziana jest na grudzień 2014 roku.


Podjęcie starań o lepsze skomunikowanie Gdańska z resztą kraju i kontynentu

Aby mieć większą „siłę przebicia” i aby głos samorządowców z Gdańska i położonych wokół niego samorządów był bardziej słyszalny w tym roku powołaliśmy stowarzyszenie samorządowe „Gdański Obszar Metropolitalny”. Już na pierwsze spotkanie, jakie odbyło się w ramach stowarzyszenia zaprosiliśmy dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dyskutowaliśmy z nim na temat możliwości rozpoczęcia w najbliższym czasie budowy drogi S-6, przebudowy drogi S-7 na odcinku Gdańsk-Elbląg, czy budowy obwodnicy metropolitalnej oraz tzw. OPAT-u. Inwestycje te leżą we wspólnym interesie całej metropolii gdańskiej i wierzę, że wspólnie będziemy w stanie zdziałać więcej.


Już w styczniu przyszłego roku organizujemy konferencję „dostępność komunikacyjna metropolii gdańskiej”. Udział w niej potwierdził już nowy wiceminister ds. kolei, zatem będziemy mieć okazję omówić z nim przyspieszenie modernizacji linii kolejowej E-65, a w przyszłości realizację kolei dużych prędkości z Gdańska do Warszawy.

Jesteśmy też w stałym kontakcie ze spółką PKP Szybka Kolej Miejska, która stara się o przedłużenie linii SKM w kierunku Tczewa. Inwestycja ta ruszy prawdopodobnie w przyszłym roku.

Ponadto, dzięki konsekwentnym inwestycjom w rozbudowę portu lotniczego w Rębiechowie, gdańskie lotnisko posiada największą w Polsce sieć połączeń lotniczych po Warszawie. Pod tym względem posiadamy najlepsze lotnisko regionalne w Polsce.

Wsparcie budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
Projekt Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) jest inwestycją prowadzoną przez samorząd Województwa Pomorskiego.


Miasto w ramach wsparcia tej inwestycji prowadzi prace projektowe nad integracją trasy PKM z planowaną siecią tramwajową na Piecki-Migowo, a także lokalnym układem ulicznym w rejonach węzłów przesiadkowych.

Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Rębiechowie
Głównymi elementami rozbudowy Portu Lotniczego są: budowa drugiego terminalu, budowa drogi kołowania, budowa przedterminalowej płyty postojowej, budowa systemu odprowadzania wód opadowych, dostosowanie pierwszego terminalu do strefy przylotów Schengen, budowa stanowiska do odladzania samolotów oraz wiele mniejszych zadań.


W czerwcu tego roku zawiesiliśmy wiechę na najwyższym elemencie konstrukcji drugiego terminalu. Będzie on gotowy za kilka miesięcy.

Do końca roku powinniśmy zakończyć budowę drogi kołowania oraz płyty przedterminalowej.


Przedstawienie propozycji zmian ustawowych, których efektem będzie przekazanie portów w ręce samorządów
W ramach Związku Miast i Gmin Morskich zakończyliśmy pracę nad projektem nowej ustawy. Temat nowelizacji ustroju portów w Polsce omawialiśmy w tym roku m.in. podczas Targów BALTEXPO, czy podczas konferencji „Gdańsk, Elbląg, Kaliningrad” w Elblągu. Będzie to jeden z pierwszych tematów, na które w gronie innych miast portowych będziemy chcieć rozmawiać w przyszłym roku z nowym rządem.

Umacnianie pozycji portu w Gdańsku jako największego portu w Polsce

Podczas gdy Port w Gdańsku bije kolejne rekordy przeładunku, miasto oraz szereg innych podmiotów starają się rozbudowywać jego infrastrukturę.


W dalszym ciągu rozwija się terminal kontenerowy DCT, z którym miasto blisko współpracuje. Po tym jak największy morski przewoźnik na świecie – Maersk – uruchomił bezpośrednie połączenia z Gdańskiem, terminal zaczął rozbudowywać swoją infrastrukturę, m.in. nowe suwnice rozbudowę bocznicy i zakup sprzętu. Na te inwestycje terminal DCT uzyskał ponad 50 mln zł dofinansowania z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Dodatkowo władze DCT ogłosiły kolejny etap rozbudowy terminala - nabrzeża wzdłuż plaży w kierunku Rudoportu.

W celu przyciągnięcia do gdańskiego portu kolejnych gigantów światowego handlu morskiego przygotowujemy się do wizyty zagranicznej do Chin. Powinna się ona odbyć jeszcze w grudniu. Polskiej delegacji przewodzić będzie Prezydent RP.

W ślad za DCT poszedł Gdański Terminal Kontenerowy GTK, który uruchomił nowe serwisy CMA/CGM i Team Lines. Także w tym roku belgijska firma Sea Invest zakończyła fazę projektowania, uzyskała pozwolenia na budowę dla tzw. terminala ładunków suchych wraz z infrastrukturą towarzyszącą obsługującego m.in. przeładunki rud metali, węgla i biomasy. Budowa wartej ok. 200 mln złotych inwestycja ma ruszyć w przeciągu miesiąca. Natomiast Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych oraz firma Oil Tanking podjęły decyzję o budowie w Gdańsku nowego terminala paliwowego wraz z centrum magazynowym paliw płynnych o wartości ok 800 mln zł.

Wszystkie kluczowe inwestycje drogowe poprawiające dostęp do portu są już w realizacji – kolejne etapy trasy Sucharskiego z tunelem pod Martwą Wisłą, Nowa Słowackiego, a Obwodnica Południowa jest na ukończeniu.

W przyszłym roku Polskie Linie Kolejowe mają zaś zacząć budowę mostu kolejowego nad Martwą Wisłą.

Utworzenie Pomorskiego Centrum Dystrybucyjno-Logistycznego
Planowane przez nas na zapleczu portu Pomorskie Centrum Logistyczne może być przełomowym krokiem ku temu aby metropolia gdańska stała się centrum logistycznym północnej Polski i basenu Morza Bałtyckiego.


W grudniu ubiegłego roku podpisaliśmy umowę na zagospodarowanie Centrum z australijską firmą Goodman. Umowa weszła w życie w tym roku, a inwestor zaczął prace projektowe i opracowanie dokumentacji.

Ze swojej strony wspieramy inwestora w rozmowach z gestorami sieci i innych uzgodnieniach, a spółka InvestGda poszukuje przyszłych najemców. Chcielibyśmy aby pierwsze powierzchnie magazynowo-biurowe zaczęły powstawać w przyszłym roku.

Rozbudowa gdańskiego systemu wsparcia dla inwestorów W pierwszej połowie tego roku wspólnie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego powołaliśmy zintegrowany system obsługi inwestorów „Invest in Pomerania”, w dużym stopniu oparty o doświadczenia Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego – InvestGDA.


Ponadto, w listopadzie br. gminy i powiaty należące do Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego zainicjowały inwentaryzację projektów inwestycyjnych. Zebrane i przeanalizowane staną się podstawą wspólnego Metropolitalnego Atlasu Inwestycyjnego, który zostanie już w przyszłym roku wykorzystany do wspólnej promocji gospodarczej.

Zacieśnienie współpracy z uczelniami wyższymi
W ramach stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny, planujemy powołać Radę Metropolitalną, do której zapraszani zostaną rektorzy szkół wyższych metropolii gdańskiej, oraz najważniejsi dla rozwoju metropolitalnego przedsiębiorcy.


Planowane jest również powołanie pełnomocnika do spraw współpracy z uczelniami wyższymi.

Rozbudowa Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego
8 października tego roku odbyło się uroczyste zakończenie III etapu rozbudowy Parku – oddano do użytku jeden z dwóch nowoczesnych budynków, w których powstaną nowoczesne i innowacyjne miejsca pracy. Całość inwestycji powinna zostać zakończona na wiosnę przyszłego roku.
Budowa Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
Trwają odbiory końcowe budynku. Już w przyszłym roku do Inkubatora na preferencyjnych warunkach przyjmowane będą firmy nowopowstałe oraz działające w określonym segmencie rynku mniej niż dwa lata.

Budowa nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich - Amber Expo
Budowa sąsiadującej ze stadionem siedziby Amber Expo rozpoczęła się w lutym tego roku. W maju dokonaliśmy wmurowania kamienia węgielnego, a we wrześniu uroczystego zawieszenia wiechy na konstrukcji budynku. Przy takim tempie budowy nie ma obaw, że nowe targi zaczną działalność w pierwszej połowie 2012 roku.
Budowa Europejskiego Centrum Solidarności
Wprowadzenie na plac budowy odbyło się w październiku ubiegłego roku. Od tego czasu wykonano roboty przygotowawcze, całość robót ziemnych i odwodnienia oraz umocnienia wykopu, wykonano sondy pomp ciepła, płytę fundamentową pod obiekt; zainstalowano ściany, słupy i stropy nadziemia.


Zakończenie budowy przewidziane jest na koniec 2013 roku.

Powstanie Muzeum II Wojny Światowej W lipcu tego roku na terenie przyszłego muzeum przy ul. Wałowej rozpoczęto prace archeologiczne. W międzyczasie, w październiku miasto wydało pozwolenie na budowę.

Obecnie trwa proces wyłaniania inwestora zastępczego. Jego efekt zadecyduje o realnym terminie rozpoczęcia prac budowlanych. Powstanie Muzeum planowane jest na połowę 2014 roku.

Budowa Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
W marcu tego roku rozpoczęła się organizacja placu budowy i roboty ziemne. Już wcześniej zostały wykonane prace przygotowawcze placu budowy m.in. badania archeologiczne, przełożenie sieci. Aktualne trwają roboty ziemne – wykop pod budynek wraz z jego umocnieniem.


Odbiór budowlany Teatru planowany jest na pierwszy kwartał 2013 r.

FILAR III "GDAŃSK SILNY SWOJĄ MARKĄ"
Deklaracja wyborcza Wykonano W trakcie Nie wykonano Komentarz
Wzmacnianie marki Gdańska jako Miasta Wolności i Solidarności
Budowanie marki i rozpoznawalności Gdańska jako miasta kojarzonego z ideami wolności i solidarnościi należy dziś w dużym stopniu do zadań Europejskiego Centrum Solidarności. W tym roku instytucja ta zaangażowała się w kilkadziesiąt projektów, m.in.:


- Wizyta studyjna liderów opozycji demokratycznej z Tunezji i Egiptu oraz międzynarodowa konferencja „Głęboko Czujemy Wspólnotę Naszych Losów” (wrzesień) - w projekcie udział wzięło 17 działaczy opozycyjnych, liderów ruchów demokratycznych i dziennikarzy z Tunezji i z Egiptu;

- Projekt „Zrozumieć sierpień” - cykl przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych skierowany do młodych ludzi w dzielnicach: Nowy Port (12-14 sierpnia), Brzeźno (19-21 sierpnia), Stogi (26-28 sierpnia);

- Festiwal All About Freedom (październik) – w tym roku to przede wszystkim niezwykły festiwal filmowy prowokujący do wielopłaszczyznowej dyskusji na temat zarówno różnych wymiarów wolności, jak i jej granic we współczesnym świecie;

- Gdańskie Wykłady Solidarności (marzec – listopad) to cykl publicznych wykładów intelektualistów, teoretyków oraz historyków idei społeczno-politycznych, których zadaniem jest twórcze odniesienie się do dziedzictwa ruchu Solidarności w kontekście dnia dzisiejszego.

Niezależnie od ECS, w ramach wzmacniania marki wolności i solidarności Miasto Gdańsk aktywnie włączyło się w produkcję kręconego przez Andrzeja Wajdę filmu pt. „Wałęsa”.

Organizacja Światowych Zjazdów Gdańszczan
Światowe Zjazdy Gdańszczan organizowane cyklicznie co 4 lata – począwszy od roku 2002 – mają na celu budowanie tożsamości gdańszczan w oparciu o wielokulturową historię miasta. Następny, IV Światowy Zjazd Gdańszczan, odbędzie się w 2014 roku.


Współtworzenie i rozbudowa oferty kulturalnej wspólnie z mieszkańcami


  Najlepszym przykładem współtworzenia oferty kulturalnej miasta były przygotowania i udział w finale konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Na wszystkich etapach konkursu odbywały się szerokie konsultacje, każdy miał możliwość zaproponować przedsięwzięcia do realizacji, co ostatecznie uwidoczniło się w aplikacji konkursowej.


  Program „Gdańsk 2016”, który powstał w wyniku udziału w konkursie o tytuł ESK, był tworzony w większości przez osoby spoza Urzędu Miasta i stanowi strategię rozwoju kultury w mieście na najbliższe lata.

  Do tego, od 2009 regularnie zwoływane są Gdańskie Rady Kultury, podczas których toczą się swobodne dyskusje na temat stanu i kierunków rozwoju kultury w Gdańsku.


  Demokratyzacja polityki przestrzennej miasta

  W ciągu ostatniego roku instytucja zajmująca się planowaniem przestrzennym – Biuro Rozwoju Gdańska – realizowało szereg działań bezpośrednio skierowanych na konsultacje z mieszkańcami. Oprócz specjalnych spotkań z nowopowołanymi radnymi dzielnic i osiedli oraz członkami stowarzyszeń dzielnicowych przy okazji uchwalania bądź zmiany planów miejscowych, przeprowadzone zostały:


  - projekt „System Tras Rowerowych dla Gdańska” (STeR), na który składały się spotkania: z przedstawicielami organizacji pozarządowych (kwiecień), 19 sesji warsztatowych z mieszkańcami, przedstawicielami rad osiedli i dzielnic oraz organizacjami pozarządowymi (maj–czerwiec) oraz 2 dyżury konsultacyjne w ramach debaty nad projektem udostępnionym w Internecie (18 i 26 października), a także specjalnie stworzona strona internetowa i newsletter;

  - kontynuacja podjętych w 2010 roku prac nad studium „Jak mogłaby wyglądać transformacja Wrzeszczańskiej Wysepki?” (debata podsumowująca warsztaty w kwietniu)

  - Realizacja studium „Plac Waryńskiego – wymyślmy razem!” we współpracy ze Stowarzyszeniem im. S. Brzozowskiego (sesje warsztatowe i debata podsumowująca z mieszkańcami, przedstawicielami rady dzielnicy oraz organizacjami pozarządowymi w październiku i listopadzie),

  - Realizacja studium koncepcji zagospodarowania zieleni na Suchaninie „Zieleniec na Cygańskiej Górze – wymyślmy razem!” (badania opinii oraz planowana na 5 grudnia sesja warsztatowa z mieszkańcami).

  Nacisk na inicjowanie i wspieranie wydarzeń kulturalnych poza tradycyjnym sezonem
  Zgodnie z przyjęta Strategią Marki Gdańsk wyodrębniamy 4 sezony kultury poprzez stworzenie kalendarza cyklicznych imprez – kamieni milowych, które odbywają się nie tylko w tradycyjnym turystycznych miesiącach. Są to m.in.:


  Projekt Heweliusz/Nauka Gdańska – styczeń/luty;

  Festiwal Europejski Poeta Wolności – marzec;

  Gdański Festiwal Muzyczny – kwiecień;

  Siesta Festiwal – maj;

  Festiwal Tańca – czerwiec;

  Festiwal Goldbergowski – wrzesień;

  All About Freedom – październik;

  Narracje oraz Jazz Jantar Festival – listopad;

  Actus Humanus – grudzień.


  Demokratyzacja systemu środków finansowych dla kultury

  Na rzecz jeszcze większej transparentności zdecydowaliśmy się włączać zaangażowanych aktywistów i przedstawicieli organizacji pozarządowych w programy grantowe.


  Od tego roku również rady dzielnic i osiedli mogą zgłaszać kandydatów do nagród prezydenta Gdańska w dziedzinie kultury.

  Dodatkowo, od przyszłego roku miasto będzie przyznawało także dotacje grantowe na wkłady własne do projektów realizowanych z publicznych środków państwowych i programów UE oraz innych źródeł (poza dotacjami pochodzącymi ze środków samorządów).

  Stworzony zostanie także nowy program stypendialny: fundusz mobilności, dający artystom możliwość pozyskania dofinansowania na udział w festiwalach, warsztatach etc.

  Budowa dużych markowych imprez kulturalnych
  Kontynuujemy i chcemy rozwijać takie imprezy jak: Festiwal Szekspirowski, Europejski Poeta Wolności, Solidarity of Arts, Przestrzeń Wolności, All About Freedom Festival, Festiwal Teatrów Ulicznych FETA, Festiwal Narracje, Monumental Art., Gdański Festiwal Tańca, Jazz Jantar Festiwal, Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska, Alternativa, Siesta Festiwal, Gdański Festiwal Muzyczny, Festiwal Goldbergowski, Actus Humanus.
  Rozwijanie wydarzeń o zasięgu lokalnym, inicjowanych poza Urzędem Miejskim
  Czynimy to poprzez angażowanie się w takie wydarzenia jak: Streetwaves, Remix Culture, Dzień Sąsiada, Lokalne Lokomotywy, Twoja dzielnica też stolica, Święta ulic (np. Święto ulicy Mariackiej), Gdańsk OdNowa i szereg indywidualnych wydarzeń w poszczególnych dzielnicach.
  Organizacja EURO 2012
  Zarówno wszystkie inwestycje jak i działania społeczne planowane na Mistrzostwa UEFA EURO 2012 idą zgodnie z planem. Stadion PGE Arena został oddany do użytku, postępuje rozbudowa lotniska oraz tras dojazdowych (główną trasą dojazdową z obwodnicy do centrum będzie trasa W-Z, ul. Słowackiego ma osiągnąć tzw. efekt przejezdności).


  Dodatkowo realizowany jest remont torów kolejowych z Gdańska do Letnicy.

  W ostatnią fazę wchodzą przygotowania wolontariuszy oraz organizacja stref kibica.

  Organizacja wielkich imprez sportowych
  Już w pierwszym roku funkcjonowania ERGO Areny odbyły się na niej m.in. finał Ligi Światowej w siatkówce (6-10 lipca 2011) oraz Mistrzostwa Europy w tenisie stołowym (8-16 października 2011).
  FILAR IV "GDAŃSK OBYWATELSKI"
  Deklaracja wyborcza Wykonano W trakcie Nie wykonano Komentarz
  Wsparcie wyborów oraz codziennej pracy rad dzielnic i osiedli
  Miasto aktywnie włączyło się w promocję wyborów do rad dzielnic i osiedli, zarówno poprzez kampanię informacyjną (plakaty, spoty radiowe) oraz spotkania pełnomocników z grupami inicjatywnymi. W efekcie wyborów 8 maja ukonstytuowało się 27 rad jednostek pomocniczych, czyli ponad dwa razy więcej rad niż w poprzednich latach.


  Po wyborach staramy się ułatwiać pracę nowym radnym. Pracownicy Urzędu Miejskiego podjęli się standaryzacji procesów związanych z obsługą rad jednostek i stworzenia katalogu usług dla rad osiedli i dzielnic.

  Dodatkowo zainicjowano proces przekazywania lokali na siedziby jednostek pomocniczych. Powołano także zespół ds. jednostek pomocniczych, który zostaje zwoływany w celu rozwiązywania powstałych problemów.

  Dalsza działalność Społecznego Komitetu Wsparcia Gdańska
  Kiedyś Społeczny Komitet Wsparcia EURO 2012, a dziś Społeczny Komitet Wsparcia Gdańska, choć zmienił nazwę, działa nadal, i to równie skutecznie.


  Sztandarowym działaniem Komitetu pozostaje budowa boisk przyszkolnych w ramach programu Junior 2012. Przez ostatni rok lokalni przedsiębiorcy skupieni w Komitecie Wsparcia wybudowali we współpracy z miastem 6 boisk.

  Od początku funkcjonowania programu oddano do użytku już 15 boisk. Szesnaste ma już przygotowaną dokumentację i zapewnione finansowanie, wobec czego powinno powstać do kwietnia 2012.

  W dalszym ciągu inicjatywa SKWG pozostaje wyjątkowym w Polsce przykładem zaangażowania biznesu w działalność społeczną.

  Powołanie Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej
  Pierwsza spółdzielnia socjalna, która zatrudnia osoby wykluczone społecznie w tym roku przygotowywała się do rozpoczęcia działalności.


  Do tej pory udało nam się ją oficjalnie zarejestrować, wyremontować siedzibę, przygotować biznesplan, wytypować rodzaje działalności gospodarczej, którą spółdzielnia się będzie zajmowała oraz przygotować zespoły pracowników.

  We wrześniu dokonaliśmy oficjalnego otwarcia "Osiedla Sitowie". Są to cztery domki w dzielnicy Rudniki, wyremontowane przez samych uczestników Spółdzielni. Podczas pobytu w Osiedlu będą się oni uczyli zadań i obowiązków, jakie czekają każdego pracownika GSS. Utworzenie Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej jest jednym z etapów realizacji projektu, którego celem jest aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Spółdzielnia przystąpiła do pierwszego przetargu na usługi porządkowe, jego rozstrzygnięcie nastąpi jeszcze w grudniu. Jeśli go wygra rozpocznie swoje pierwsze zlecenie wraz z Nowym Rokiem.

  Promocja obywatelskiego zaangażowania Gdańszczan
  Wspieranie aktywności obywatelskiej gdańszczan odbywa się przede wszystkim poprzez realizację zadań zapisanych w „Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi” i Programie „Gdańsk moje miasto”.


  Do głównych przedsięwzięć w które angażuje się miasto należą:

  - promocja przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pozarządowych,

  - wspieranie i współorganizacja obchodów "dni sąsiada", "święta ulicy",

  - współorganizowanie corocznej Gali Wolontariatu,

  - organizacja konkursów i wręczanie nagród: im. Lecha Bądkowskiego dla wyróżniającej się organizacji społecznej, Darczyńcy Roku, czy nagród dla pracowników służby zdrowia.

  Konsekwentne przeobrażanie postaw urzędniczych
  Naszą misją jest aby pracownik Urzędu Miejskiego nie był postrzegany jako stereotypowy urzędnik, a był menadżerem samorządowym. By z otwartością, zaufaniem i ochotą wykonywał swoje obowiązki, by wychodził naprzeciw interesantom.


  Z tą myślą organizujemy pracownikom miejskim szkolenia. Do tej pory przeszkolono:

  - 8 dyrektorów UMG oraz 7 dyrektorów jednostek organizacyjnych w zakresie: „spotkania z mieszkańcami – rozwój umiejętności niezbędnych do efektywnego uczestnictwa w spotkaniach”

  - 23 dyrektorów i zastępców – „wystąpienia publiczne” - nabycie przez uczestników umiejętności przeprowadzenia dowolnego wystąpienia publicznego, opanowanie narzędzi prezentacji, technicznych aspektów pracy z audytorium i mediami oraz kontrolowania stresu i tremy.

  - 38 kierowników – „budowanie zespołu” czerwiec/lipiec 2011 r. – wiedza z zakresu procesów zespołowych, określenia indywidualnych predyspozycji do pełnienia ról w zespole, wypracowanie zasad współpracy i prowadzenia procesu rozwoju zespołu.

  - 19 pracowników Wydziału Polityki Społecznej w związku z przekształceniem tego wydziału. „Nowa wizja prowadzenia polityki społecznej Miasta Gdańska”

  - 30 pracowników – szkolenie „wstęp do zarządzania projektami”

  - 36 przedstawicieli kadry kierowniczej i pracowników – certyfikowane szkolenia z zakresu zarządzania projektami zgodnie z metodą PRINCE2

  - 15 osób - szkolenie dla kadry kierowniczej „lider w organizacji – przywództwo oparte na celach i wartościach”

  - 30 dyrektorów – „zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego”

  Dodatkowo w ramach projektu „Planuj – sprawdź – wykonaj – działaj” wdrażamy program Wspólnej Metody Oceny, mający na celu udoskonalenie zasad kompleksowego zarządzania jakością i powołanie Grup Samooceny, proporcjonalnych do wielkości zatrudnienia w Urzędzie Miejskim.

  Opracowaliśmy także projekt „Menadżer Urzęd” polegający na przeprowadzeniu analizy posiadanych kompetencji menadżerskich dyrektorów i zastępców dyrektorów oraz planów ich doskonalenia.

  Kontynuacja spotkań z mieszkańcami dzielnic, z przedstawicielami różnych środowisk i grup zawodowych
  W 2011 zorganizowaliśmy 7 spotkań z cyklu Mój dom, moja dzielnica, moje miasto" z udziałem ok. 1800 mieszkańców, 10 wydarzeń patriotyczno-kombatanckich; wzięliśmy udział w szeregu spotkań Forum Rad Dzielnic; zainicjowaliśmy spotkania Forum Rad Rodziców; trzy spotkania prezydenta miasta z biznesem w ramach cyklu „Business Rountable”, a także szereg debat merytorycznych i konsultacje społeczne.
  Apolityczność administracji Wśród mianowanych wiceprezydentów, sekretarza i skarbnika miasta tylko 1 osoba była w przeszłości aktywnym politykiem, pozostałe nie należą do partii politycznych.

  Wsparcie dla seniorów

  Powołano pełnomocnika prezydenta ds. Seniorów, rozwija się współpraca z Radą Seniorów.


  Działania na rzecz seniorów realizowane są przede wszystkim przez MOPS w formie: klubów i dziennych centrów aktywności oraz pomocy poprzez specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w domach i placówkach. Zadanie to jest realizowane przez placówki publiczne i zlecane w konkursie organizacjom pozarządowym. Ma ono postać opieki całodobowej w rodzinnych domach pomocy dla seniorów ( w tych działaniach Gdańsk jest prekursorem), a także przez programy aktywizacji seniorów. Aktywność seniorów obejmuje rękodzieło, działania artystyczne - teatralne, wokalne, naukę obsługi komputera, języków obcych, wolontariat 50+.

  Wyodrębnienie środków na realizację zadań wobec seniorów jest trudne. Przygotowujemy strategię programowania tych działań wyodrębnioną z programów pomocy rodzinie, osobom niepełnosprawnym, chorym na zespoły dementywne. Spowoduje to lepsze możliwości budżetowania, monitorowania i ewaluacji tych zadań.

  Zapewniania warunków do godnego życia i rozwoju osobom niepełnosprawnym
  Realizowany jest Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2010 – 2013. Zadania: likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych, poprawa wizerunku (konkursy, szkolenia i konsultacje), oznakowanie urządzeń i obiektów, informatory o dostępności usług, monitoring edukacji specjalnej i integracyjnej, wzrost dostępności świadczeń zdrowotnych, wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego., rehabilitacja środowiskowa, wzbogacenie oferty kształcenia uczniów niepełnosprawnych i nauczycieli ( ośrodek wsparcia edukacyjnego niewidomych), eksperyment edukacyjny - 3 ścieżki kształcenia osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia i targi pracy, OREW i filie w dzielnicach, wczesne wspomaganie rozwoju, programy kompleksowego wsparcia specjalistycznego, transport niepełnosprawnych, ekonomia społeczna (CIS - Spółdzielnia Socjalna), program "samodzielni w pracy", kluby pracy, krótka i długoterminowa opieka specjalistyczna.


  Harmonogram zadań realizowanych przez różne podmioty i finansowanych przez miasto (koszty roczne 30 904 197,00) i ze środków PFRON (rocznie kwota 5 829 711,00) przyjęty Zarządzeniem PMG nr290/11 z 4 marca 2011 r. Zapisy harmonogramu są konsekwentnie realizowane.